Geheugencafé 04-09-2024 19:30
woensdag 4 september 2024 19:30 - 21:00
Locatie DePetrus
Categorie Volwassenen
Tags dementie Geheugencafé
Prijzen
  • Meld je aan gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Geheugencafé

Zoekend naar de wil van Willy door Dokter Kees.

Een documentaire over de zoektocht van een arts naar de wil van zijn patiënt. Is Willy nog wilsbekwaam en kan hij zelf nog beslissen of hij wil leven? Of voldoet Willy aan wat hij ooit heeft opgeschreven en mag hij op basis van zijn wilsverklaring euthanasie krijgen?

Kees is specialist ouderengeneeskunde. Hij werkt op Vitalis Vaandelhof in
Eindhoven, een afdeling waar Vitalis WoonZorg Groep samen met GGzE begeleiding
geeft aan senioren met psychische problemen en gedragsproblemen. Willy woont
sinds ruim een jaar op deze afdeling. Hij heeft dementie en niet-aangeboren
hersenletsel door meerdere valpartijen tijdens het wielrennen. Hij heeft wisselend
last van agressie, wanen en is vaak verzonken in zichzelf.
De familie van Willy heeft aangegeven dat hij een euthanasieverklaring heeft en
vraagt zich af of dit dan het moment is voor Willy om euthanasie te krijgen. Zijn
vrouw en (pleeg)kinderen staan achter zijn wilsverklaring want hij heeft altijd gezegd
zo niet te willen leven. Samen met Kees zoeken ze naar wat het beste is voor Willy.

Documentairemaker Jesse van Venrooij volgt dokter Kees, Willy en zijn familie in
deze zoektocht. De worsteling en complexiteit worden voelbaar doordat Jesse op de
meest kwetsbare momenten aanwezig mocht zijn en die vastlegde in een rauwe,
intieme stijl. Deze film maakt duidelijk hoe belangrijk het is om zorgvuldig en met
nuance naar het vraagstuk van euthanasie en wilsonbekwaamheid te kijken.

Dokter Kees geeft inzicht in de complexiteit van dit dilemma voor zowel arts als
familie. Euthanasie bij een wilsonbekwaam persoon komt in Nederland weinig voor.
Omdat er aan alle zorgvuldigheidseisen van de wet moet worden voldaan, is er maar
een kleine groep mensen die hiervoor in aanmerking komt en er is een nog kleinere
groep artsen die bereid is om de euthanasie ook daadwerkelijk uit te voeren.

Het GeheugenCafé Vught is een ontmoetingsplek met bijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij mensen met geheugenproblemen en dementie. U kunt hier terecht voor informatie, vragen over geheugenproblemen en het uitwisselen van ervaringen. Ook worden in het GeheugenCafé thema-avonden georganiseerd. Tijdens deze avonden komen onderwerpen over dementie aan de orde, zoals het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie, verschillende hersenziekten die dementie veroorzaken en de betekenis van het krijgen van de diagnose dementie voor de patiënt en zijn naaste omgeving.


GeheugenCafé
De bijeenkomsten van het GeheugenCafé vinden plaats in afwisselend DePetrus, HelvoirThuis, Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia.
Elke avond begint om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.00 uur.

Media
De thema’s voor de avonden worden bekend gemaakt in de media.

Op deze avonden zijn ook de vrijwilligers van de Geheugenbibliotheek aanwezig.
De Geheugenbibliotheek is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met lichte dementie, hun mantelzorgers en familieleden en iedereen die meer wil weten over geheugenproblematiek. Je kunt er op ieder gewenst moment boeken en spelmaterialen lenen en daarnaast zijn er op de dinsdagmiddagen vrijwilligers in DePetrus aanwezig die je gericht verder kunnen helpen of die gewoon een luisterend oor kunnen bieden.

De collectie bestaat uit informatieve boeken over Alzheimer en dementie, herinneringsboeken, dvd’s en spelmateriaal om samen verhalen over vroeger op te halen, folders met betrekking tot dementie, herinneringskoffers met divers materiaal rondom een bepaald thema, romans over Alzheimer en dementie en jeugdboeken om voor (klein)kinderen de ziekte inzichtelijk te maken.

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementie Netwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen, Vereniging 55+ Helvoirt en ABZ.
Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

Vervoer
AutoMaatje
Geen abonnee van de Seniorenbus Vught en geen eigen vervoer? Maak gebruik van AutoMaatje. Schrijf u in als deelnemer van AutoMaatje om een rit te boeken. Bel uiterlijk 2 dagen van tevoren op maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:30 uur: 073 303 5860 of mail automaatjevught@gmail.com


Meld je aan
gratis