Lezingen DePetrus 03-04-2024 19:30
woensdag 3 april 2024 19:30 - 21:00
Locatie DePetrus
Categorie Volwassenen
Tags lezing vught
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Lezingen DePetrus

"De Hollandse Dijk" door Bas Bevaart

De Hollandse Dijk vormde een opmerkelijk deel van de 45-kilometerlange omcirkelingslinie die door prins Frederik Hendrik en zijn staf bij de belegering van ’s-Hertogenbosch in 1629 werd toegepast. Kort zal worden ingegaan op zijn ervaringen met dergelijke linies bij de belegering van andere vestingsteden.

Tijdens de lezing zal het gebied waarin de dijk kwam te liggen, uitvoerig worden bekeken en toegelicht. Naast de aard en het verloop van de bodem, de omgeving met rivier en beken, zal de waterstaatkundige huishouding aan de orde komen.

Vervolgens wordt stilgestaan bij de aanleg van de dijk en de problemen die daarbij werden ondervonden. De weergave van de dijk op de verschillende kaarten uit die tijd zal worden bezien.

In samenhang met de inundaties bij ’s-Hertogenbosch en wijde omgeving zal worden besproken wat het effect van de dijk was op de inundatie en daarmee op het beleg van de vestingstad. Daarbij kan niet worden voorbijgegaan aan het effect van regen, wind, zonneschijn en…. op de inundatie.

De positie van de dijk waarop vandaag de dag de dijk zou kunnen liggen wordt geduid op basis van omgevingselementen, kaartmateriaal en archeologisch onderzoek.

Op (meestal) iedere eerste woensdag van de maand vindt er een lezing plaats in DePetrus. De lezingenreeks is een coproductie van: ABZ – Bibliotheek Vught – Vughts Museum – Stichting Erfgoed Vught