Lezingen 11-05-2022 19:30

woensdag 11 mei 2022
19:30 - 21:00

Locatie Bibliotheek Vught
Categorie Volwassenen
Tags cultuur historisch kunstzinnig lezing vught
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Lezingen

Lezing: De Militaire Wielrijders, niet uniek maar erg bijzonder
Door: Wim Kievits
 
De wielrijdersafdelingen vormden compleet nieuwe onderdelen binnen de traditionele legerorganisaties in Europa aan het eind van de 19e eeuw. Tijdens de lezing gaan we in op de aanleiding en kijken we hoe deze afdelingen een specifieke takenpakket gingen vervullen. Daarbij ontmoetten zij ook veel tegenwerking en zelfs tegenwoordig zijn wij nog geneigd met enig meewarigheid neer te kijken op deze eenheden. Ondanks de neutraliteitsgedachte die in het Nederlandse leger een alles overheersende rol speelde in het interbellum, wist het legercommando de Wielrijders tot een gevreesd wapen te smeden. Daartoe werd ook voortdurend gezocht naar nieuwe strijdmiddelen om de eenheid mobiel en slagvaardig te maken, maar dat werd niet altijd ondersteund door de hoogste legerleiding. Ondanks de gerealiseerde tactische modernisering waren de Wielrijders een militaire eenheid, waarin kameraadschap, oefening en humor bijdroegen tot een hechte eenheid, die tot in de jaren ’90 gekoesterd zou worden. 
Toen in de jaren ’30 als gevolg van de technische modernisering het lot van de militaire Wielrijders onafwendbaar leek, ontmoette het Regiment Wielrijders in de meidagen van 1940 wat in de literatuur ’their finest hour’ zou mogen heten. Deze voor het Nederlandse leger bijzondere legereenheid vestigde daarmee zijn faam die het verdient om herinnerd te worden!
De presentatie wordt ondersteund met foto’s uit de unieke Collectie Wielrijders en zeldzaam filmmateriaal.

Op (meestal) de eerste woensdagavond van de maand is er een interessante lezing in DePetrus. De lezingen zijn een co-productie van Bibliotheek Vught, het Vughts Museum, Stichting Erfgoed Vught en Stichting ABZ. Maandelijks komen zo culturele, historische of kunstzinnige onderwerpen aan bod die vaak een relatie hebben met Vught. De avonden zijn inclusief een kop koffie of thee.

Wist u dat de Vughtse boeken uit de bibliotheek en het museum samengebracht zijn tot één collectie, zodat ze nu door iedereen te leen zijn. Op die manier stellen we het Vughts erfgoed voor meer mensen beschikbaar.

Prijs: €7,50
Tijd: 19:30-21:00/21:30 uur

Aanmelden via www.abzvught.nl

Datum De voorlopig vastgestelde thema's lezing (onder voorbehoud)

15 september (Drie zussen van ) Van Gogh door Willem-Jan Verlinden
6 oktober Zuiderwaterlinie door Jos Cuijpers
3 november Molukkers in Nederland door Henk Smeets
1 december Wielrijders door Wim Kievits
12 januari SS-concentratiekamp door Bert Oomen
2 februari Thema aansluitend bij tentoonstelling VM Archeologie Vught
2 maart Rob Gruben over het landgoed Reeburg
6 april Vughtse Zwanenbroeders
11 mei Thema aansluitend bij tentoonstelling VM Kunst en Natuur
1 juni 350 jaar geleden rampjaar 1672